stichting Sociaal Economisch Overleg voor de Achterhoek Ga naar: Home Ga naar: Over SEO Ga naar: Subsidies LGa naar: opende Projecten Ga naar: Nieuws Ga naar: Contact
 

Welkom

SEO stelt twee keer 7.500,-- euro beschikbaar voor goed initiatief.

Tijdens de slotconferentie op 26 september heeft het SEO bekend gemaakt voor twee initiatieven een prijs van 7.500,-- beschikbaar te stellen. Wilt u meedingen naar de prijs? Dat kan nog tot 31 oktober 2013.
Download hier de flyer met meer informatie.
 

SEO conferentie 'íkpakderuimte'op 26 september gaf nieuwe inspriratie.

Download hier de infographic
Presentatie Paul Schnabel
Presentatie Anne Walraven


SEO heft zich op
Stichting Sociaal Economisch Overleg voor de Achterhoek gaat zichzelf opheffen. Dat heeft het bestuur onlangs besloten. Het SEO is uitgegroeid tot een samenwerking tussen de drie O’s: ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties. Die opereren nu ruim een jaar in de vier werkplaatsen van de Achterhoek Agenda 2020.
Het SEO werd opgericht in 1997 en heeft onder andere het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) in het leven geroepen. Regio Achterhoek heeft het SEO zestien jaar ondersteund. Het bestuur wil een eventueel batig saldo nuttig aanwenden voor een Achterhoek 2020-project. Op 26 september ‘s middags organiseertde het SEO een conferentie in Amphion.

Achterhoek Innovatieprijs: inschrijven kan tot 31 mei 2012
De Achterhoek kent een enorme variatie aan innovatieve bedrijven in de maakindustire. Om die bedrijven een steuntje in de rug te geven, de Achterhoek als innovatieve regio steviger op de kaart te zetten en de krachten nog verder te bundelen, reikt het SEO in samenwerking met het ACT, de Rabobank, Achterhoek Magazine en Syntens op 21 september a.s. de Achterhoek Innovatieprijs uit.
Klik hier voor meer informatie


SEO
Het Sociaal-Economisch Overleg voor de Achterhoek (SEO) is een strategisch overlegplatform, waar overheid en bedrijfsleven op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken op het terrein van de sociaal-economische ontwikkeling van het werkgebied, de Achterhoek. In SEO participeren de Kamer van Koophandel Centraal GelderlandVNO-NCW Achterhoek en de Regio Achterhoek.